Jakość

Jakość Printor to efekt wieloletnich doświadczeń towarzyszących rozwojowi firmy. Jej znaczenie jest kluczowe zarówno dla klientów, jak i każdego pracownika. Przemyślane rozwiązania organizacyjne pozwalają na dokładną kontrolę jakości w każdym obszarze funkcjonowania firmy. Zapewnia to uzyskanie oczekiwanego przez klienta efektu na każdym etapie produkcji. W czerwcu 2005r. uznana na świecie, niemiecka organizacja TÜV Süd przyznała naszej firmie Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie produkcji urządzeń elektronicznych. Obecnie posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Normy

PCB obwody drukowane - produkcja zgodnie z wymaganiami IPC-A-600 - dopuszczalność obwodów drukowanych.
 
Montaż - zgodnie z wymaganiami IPC-A-610 - dopuszczalność zespołów elektronicznych.

ESD - strefa zgodnia z wymaganiami IEC 61340 - postępowanie z urządzeniami czułymi na wyładowania elektrostatyczne.

Czystość płytek PCB i płytek po montażu sprawdzana zgodnie z IPC-TM-650 - obecność zanieczyszczeń na płytkach i na zmontowanych panelach jest sprawdzana wg IPC-TM-650: Ionic Analysis Methodologies Test Method 2.3.25 (Detection and Measurement of Ionizable Surface Contaminates by Resistivity of Solvent Extract (ROSE)). Utrzymywanie wysokiej czystości sprzyja niezawodności urządzeń i odporności na niekorzystne warunki środowiska.

Zarządzanie

W  odpowiedzi na rosnące wymagania klientów, w firmie został wprowadzony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001. Od 2005 roku jest on nieprzerwanie certyfikowany przez uznaną organizację TÜV Management Service GmbH i przyczynia się do satysfakcji najbardziej wymagających klientów.

System Zarządzania Jakością stosowany jest we wszystkich obszarach działalności firmy, obejmuje realizację zamówień i wszystkie procesy z tym związane. Procesy produkcyjne są monitorowane na każdym etapie poprzez kontrole międzyoperacyjne i kontrole końcowe na każdym z działów produkcyjnych.

Dostawcy

- sprawdzona i wyselekcjonowana sieć dostawców
- gwarancja dobrych cen i terminowych dostaw
- wybór i ocena dostawców  przy użyciu metod statystycznych

Sprzęt

Płytki drukowane podlegają 100% kontroli elektrycznej. Sprawdzana jest ciągłość połączeń, obecność zwarć i jakość metalizacji.

Dysponujemy testerami ATG A5 Neo oraz Probot 880 high-end flying probe firmy MANIA Technologie. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń zapewnia pełne sprawdzenie poprawności wykonania płytek drukowanych.

Automaty do montażu firmy Assembleon montują elementy SMD z dokładnością 50/40 mikronów (chips/QFPs). Każdy element po pobraniu z podajnika jest sprawdzany kamerą wizyjną.

MG-1R oraz Opal-XII firmy Assembleon

Do sprawdzania montażu SMT i THT stosujemy Automatyczną Inspekcję Optyczną - testery YTV-3000 firmy YesTech. Zapewnia on sprawdzenie poprawności zmontowania właściwego elementu i obecności poprawnego połączenia lutowanego.

Dokładną kontrolę połączeń i prawidłowego wykonania układu umożliwia tester In-Circuit Test Pruftechnik Schneider & Koch ICT tester. Oferujemy również przygotowanie programu i matrycy testera ICT.

W końcowej fazie produkcji, gotowy produkt poddawany jest testom funkcjonalnym, zgodnie z zaleceniami klienta. Pozwala to na weryfikację, czy produkt został wykonany zgodnie z oczekiwaniami klienta i działa poprawnie.

Procesy montażu elektronicznego są prowadzone w strefie chronionej przed ładunkami elektrostatycznymi. Stanowiska pracy, urządzenia i osobiste środki ochrony ESD są poddawane systematycznym, udokumentowanym sprawdzeniom.

Obecność zanieczyszczeń na płytkach i na zmontowanych panelach jest sprawdzana wg IPC-TM-650: Ionic Analysis Methodologies Test Method 2.3.25. za pomocą urządzenia Ionograph 500M.

Polityka jakości

Polityka jakości wynika z długookresowej strategii rozwoju Firmy.

Celem działalności Firmy jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie kompleksowych usług produkcji elektronicznej. Najwyższa jakość wyrobów i usług jest sposobem na spełnienie wymagań klienta i osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku. (Wizerunek i osiagniecia firmy sa istotną wartością i powodem satysfakcji każdego pracownika.)

Misja firmy jest realizowana zgodnie z następującymi zasadami:

1. Poznajemy wymagania klientów w celu ich spełnienia i obsługi klientów na najwyższym poziomie.
2. Dzielimy się naszą wiedzą z klientami, tworzymy solidne więzi dla obopólnej korzysci.
3. Odpowiedzialność za jakość pracy wykonywanej przez każdego pracownika i pełna identyfikacja z firmą są warunkiem wspólnego sukcesu.
4. Działamy zgodnie z normami odnoszącymi się do środowiska i BHP.
5. Systematycznie doskonalimy środki produkcji, technologie i wewnętrzne procedury działania.
6. Monitorujemy realizowane w firmie procesy, fakty i dane są podstawą podejmowania decyzji.

Sukces Firmy jest nierozerwalnie związany z wdrożeniem i ciągłym udoskonalaniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008.

Każdy pracownik zna politykę jakości i stosuje jej zasady.

Szkolenia

W firmie przywiązuje się dużą wagę do podnoszenia zawodowych umiejętności pracowników. Systematycznie przeprowadzamy szkolenia w zakresie znajomości wymagań krajowych i międzynarodowych norm dotyczących prac wykonywanych w firmie. Nieustannie staramy się podwyższać poprzeczkę, regularnie organizując szkolenia dotyczące norm IPC oraz ESD.

Najważniejsze wymagania są prezentowane w formie obrazowej, co ułatwia szybkie i dogłębne ich zrozumienie. Analogicznie wizualizowane są wyniki produkcyjne i jakościowe każdego z wydziałów, pomaga to w systematycznym informowaniu pracowników o wynikach, a także motywowaniu ich do doskonalenia swoich umiejętności.

Certyfikaty

System zarządzania jakością oparty jest o wymagania normy ISO 9001:2008.

Jest to skuteczne i efektywne narzędzie nadzoru nad wymaganiami jakościowymi stawianymi naszej firmie.

Obecnie obowiązuje znowelizowana norma ISO 9001:2008, która ustanawia uniwersalne zasady dotyczące zarządzania organizacją, opierające się na podejściu P-D-C-A. (Plan-Do- Check- Act). System ISO 9001:2008 tworzy podstawę dla nowoczesnego zarządzania określając: cele, zasady, odpowiedzialności, realizację oraz ocenę wyników.

UL 94 jest standardem stosowanym przez American Underwriters Laboratories według, którego bada się właściwości palne i bezpieczeństwo pożarowe tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach i przyrządach.

Produkcja płytek w klasie palności UL ZMPV-0 oznacza, że po przeprowadzeniu dwóch kolejnych prób przyłożenia ognia płomień ustaje w ciągu 10 sekund. Spełnienie tego standardu potwierdza brak zagrożenia powstawaniem płonących kropli w przypadku działania wysokiej temperatury na materiał, co zwiększa poziom bezpieczeństwa pożarowego.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.